آیین نامه وست ویژن

_

آیین نامه انضباطی شرکت

_

به منظور ایجاد فضای کاری استاندارد ، رقابتی ، سالم و عاری از هرگونه اشتباه و تخلف (نسبت به قوانین شرکت و بین‌المللی) و نیز به منظور ارتقاء اهداف سازمانی شرکت ، آیین‌نامه انضباطی به شرح ذیل تصویب و ابلاغ می‌گردد.

ماده 1حوزه اجرایی

این آیین‌نامه برای کلیه همکاران در هر رده سازمانی ، قابل اجرا می‌باشد.

ماده 2اصطلاحات

تعریف اصطلاحات به کار رفته در این آیین‌نامه، به شرح زیر می‌باشد:

  • تخلف: هر گونه اقدامی که مغایر با قوانین شرکت و قوانین بین‌المللی باشد و نظم و اصول اولیه شرکت را برهم زند، و موجب ضرر و زیان شرکت، همکاران و بازاریابان گردد.
  • تنبیه: مجموعه اقداماتی که جهت برخورد با متخلفین و همچنین کنترل و جلوگیری از تخلفات صورت می‌گیرد.
ماده 3مرجع تصمیم گیری

تصمیم‌گیری و اجرای این آیین‌نامه به عهده کمیته انضباطی می‌باشد که اعضای آن عبارتند از:

– مدیرعامل و یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان

– حداقل 3 نفر از اعضای شورا

– دو نفر نماینده بازاریابان

تبصره 1: مسئولیت دبیر کمیته به عهده یکی از اعضای شورا می‌باشد.

تبصره 2: دبیر کمیته موظف است جهت بررسی تمام ابعاد پرونده‌های ارجاعی به کمیته و دریافت کلیه مستندات آن اقدام نماید.

تبصره 3: دبیر کمیته موظف است نسبت به تنظیم کامل گزارشات عملکرد کمیته در هر ماه اقدام نماید.

تبصره 4: مدت عضویت در کمیته یک سال می‌باشد و تمدید یا انتخاب مجدد اعضا، با تشخیص مدیرعامل و یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان امکان‌پذیر است.

تبصره 5: در صورت استعفا یا اخراج و یا عدم حضور یکی از اعضا در جلسات، مدیرعامل و یا نماینده معرفی شده از سوی ایشان شخص جایگزین را منصوب می‌نماید.

ماده 4تخلفات

تخلفات براساس بار حقوقی و نوع و جایگاه بررسی به دو گروه تقسیم می‌شود:

  • گروه یک: تخلفاتی که تصمیم نهایی در مورد آن، در کمیته انضباطی گرفته می‌شود و مطابق آیین‌نامه با متخلفین برخورد می‌گردد.
  • گروه دو: تخلفاتی که علاوه بر تصمیم نهایی در کمیته انضباطی، بنا به صلاحدید شرکت، متخلفین به مراجع انتظامی و قضایی معرفی می‌گردند.
ماده 5تنبیهات

الگوی برخورد و تصمیم‌گیری نسبت به متخلفین در کمیته انضباطی به شرح زیر می‌باشد:

  • تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفتر کار و کمیته انضباطی و فرصت ده روزه جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد
  • تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفتر کار و کمیته انضباطی و فرصت ده روزه جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد، تعلیق جایگاه بازاریابی وی به مدت یک ماه و عدم دریافت پورسانت در کل دوران تعلیق
  • تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفتر کار و کمیته انضباطی و فرصت ده روزه جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد و تعلیق جایگاه بازاریابی وی به مدت دو ماه و عدم دریافت پورسانت در کل دوران تعلیق
  • تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفتر کار و کمیته انضباطی و فرصت ده روزه جهت اصلاح عملکرد و ارائه مدارک مثبته اصلاح عملکرد و تعلیق جایگاه بازاریابی وی به مدت سه ماه و عدم دریافت پورسانت در کل دوران تعلیق
  • تذکر کتبی به بازاریاب با درج در پرونده بازاریابی و دفتر کار و کمیته انضباطی و فرصت 15 روز جهت لغو جایگاه

تبصره: در موارد خاص براساس تصمیم کمیته نسبت به برخورد با متخلف خارج از الگو تصمیم‌گیری می‌شود.

_

شرح تخلف

_
تخلفات جذب مشتری
شرح تخلفکد تخلف
برنامه‌ریزی برای خرید یا فروش اجباری101
برقراری استراتژی فروش (پیش انباشته‌سازی)102
استفاده از راه‌کارهای غیراصولی و غیرقانونی جهت جذب بازاریاب103
خرید و فروش بین بازاریاب با بازاریاب104
اعلام کسب درآمدهای خلاف واقع خارج از طرح درآمدزایی شرکت105
تخلفات برگزاری جلسات
شرح تخلفکد تخلف
معرفی کار با انجام تبلیغات غیر واقعی و اغوا کننده201
2- تخریب کار افراد جامعه، تحت فشار قرار دادن افراد جهت ترک کار خود و پیوستن به مجموعه202
استفاده از هیجانات خارج از عرف در برگزاری جلسات فان203
بکارگیری جملات نامناسب و توهین‌آمیز در جلسات آموزشی204
هرگونه ارزش‌گذاری خلاف واقع و سوءاستفاده از موقعیت جایگاه کاری خود205
ترویج فرهنگ‌های غیراخلاقی و بی‌بندباری206
توهین و تمسخر به گویش و لهجه اقوام در سراسر دنیا207
توهین به مذاهب مختلف208
بحث‌‌های سیاسی، مذهبی، ورزشی و ...209
تخلفات اجرایی
شرح تخلفکد تخلف
ایجاد فضای چالشی و مقایسه‌ای بین تیم خود و سایر تیم‌ها301
اعلام مطالب تخریبی نسبت به شرکت‌های همکار و سایر بازاریابان دیگر302
اعلام مطالب نادرست و فاقد سند از مسئولان حکومتی و دولتی در سراسر دنیا303
برنامه‌ریزی جهت جابجایی بازاریابان از تیم دیگر به مجموعه خود (شیفت)304
بزرگ‌نمایی مشکلات مدیریتی و دولتی و مشکلات اجتماعی جهت توجیح کار خود305
انجام رفتار ناشایست و خارج از اصول حرفه‌ای کار نسبت به بازاریابان مجموعه و سایر افراد306
برگزاری کلاس‌های آموزشی با تعیین شرط‌های خارج از قوانین307
تخلفات رفتاری
شرح تخلفکد تخلف
عدم استفاده از لباس متناسب با فضای کار401
استعمال دخانیات در محیط کار402
فروش کالا زیر قیمت تعیین شده در سایت شرکت (زیر فروشی)403
برهم زدن نظم و ایجاد تشویش اذهان در فضای شرکت و کلاس‌های آموزشی404
مجموعه اقداماتی که در روند کاری شرکت خلل ایجاد کند405
ایجاد روابط غیرکاری (مغایر شأن انسانی و خارج از عرف) در هر جایگاه بازاریابی406
ایجاد فضای درگیری لفظی و فیزیکی بین بازاریابان و همکاران407
عدم رعایت حقوق افراد408
تخلفات شرکتی
شرح تخلفکد تخلف
نسبت دادن شرکت به ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی و خصوصی در سراسر دنیا501
توهین به عوامل شرکت (مدیریت، معاونین، کارمندان، بازرسی، نگهبانان و ...)502
مجموعه اقداماتی که موجب حادثه و آسیب به اموال شرکت گردد503
جذب افراد زیر 18 سال504
انتشار و ارائه هرگونه اطلاعات نادرست و دروغ پراکنی به بازاریابان و همکاران505
تحت شعاع قرار دادن ارزش‌های انسانی اجتماعی و بنیان خانواده506
تخلفات سیستمی
شرح تخلفکد تخلف
سوء استفاده از نام کاربری و رمز عبور601
ایجاد هرگونه تغییر در اطلاعات کاربری اشخاص دیگر602
تغییر رمز عبور اشخاص دیگر603
اقدام به لغو نمودن جایگاه افراد دیگر604
نمایش پورسانت و دفتر کاری افراد دیگر605
ایجاد صفحات مجازی و انتشار مطالب خلاف واقع606
هرگونه تهدید دیگران برای لغو جایگاه607